Vera Tuệ Liên

Vera Tuệ Liên

Chuyên gia tư vấn tâm lý Vera Tuệ Liên – Queen Bee tại Học viện VeraS

Không có gì là không thể! Mình sẽ làm lại! Mình sẽ sửa sai! Chấp nhận vượt qua nỗi đau, đứng lên để làm lại, Tuệ Liên bắt đầu quá trình trở thành một người học trò nhỏ. Cô đọc rất nhiều sách về hôn nhân gia đình. Và thật may mắn, nhân duyên đưa …..

Xem thêm >
30/09/2021